مقاله ترجمه شده درباره یک چارچوب مستقل برای جست و جوی EHR توزیعی کنترل شده برای شناسایی منسجم بیمار در تحقیقات بالینی – سال 2012

  • 2 ماه پیش
  • 22 بازديد
  • نشریه : NCBI
  • سال انتشار : 2012
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 5
  • صفحات ترجمه مقاله : 6