مقاله ترجمه شده درباره متریک مبتنی بر تحرک برای خوشه بندی در شبکه های ادهاک سیار

  • 2 ماه پیش
  • 40 بازديد
  • نشریه : CiteSeerX
  • سال انتشار : 2001
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 19
  • صفحات ترجمه مقاله : 21