مقاله ترجمه شده درباره الگوریتم ارزیابی اعتماد جدید بین موجودیت های ابری مبتنی بر ریاضیات فازی – سال 2015

  • 1 هفته پیش
  • 12 بازديد
  • نشریه : اسپرینگر Springer
  • سال انتشار : 2015
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 14
  • صفحات ترجمه مقاله : 30