مقاله ترجمه شده درباره نظریه کارآفرینی و عدم قطعیت نهادی – سال 2017

  • 10 ماه پیش
  • 71 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2017
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 15
  • صفحات ترجمه مقاله : 33