مقاله ترجمه شده درباره تحلیل شکست های سد خاکی

  • 4 ماه پیش
  • 58 بازديد
  • نشریه : تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
  • سال انتشار : 2009
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 6
  • صفحات ترجمه مقاله : 15