مقاله ترجمه شده درباره آزمون های بیرون کشیدگی میلگرد و آزمون های لرزه ای میلگردهای سر کوچک در اتصالات تیر به ستون – سال 2010

  • 2 ماه پیش
  • 34 بازديد
  • نشریه : -
  • سال انتشار : 2010
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 11
  • صفحات ترجمه مقاله : 28