مقاله ترجمه شده درباره مسیرهای بیوشیمیایی در سنتز روغن دانه – سال 2013

  • 10 ماه پیش
  • 100 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2013
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 7
  • صفحات ترجمه مقاله : 11