مقاله ترجمه شده درباره برنامه ریزی قابلیت بلک استارت برای بازوصل سیستم قدرت – سال 2017

  • 1 سال پیش
  • 144 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2017
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 10
  • صفحات ترجمه مقاله : 27