مقاله ترجمه شده درباره تشخیص سرطان پستان در ماموگرام های دیجیتال – سال 2015

  • 2 هفته پیش
  • 13 بازديد
  • نشریه : آی تریپل ای - IEEE
  • سال انتشار : 2015
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 6
  • صفحات ترجمه مقاله : 11