دانلود مقاله ترجمه شده جغرافیا | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره مقایسه SDSM و LARS-WG از نظر شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی رویدادهای بارش کرانه ای در یک آبخیز – سال 2011

 • 4 ماه پیش
 • 46 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مقایسه SDSM و LARS-WG از نظر شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی رویدادهای بارش کرانه ای در یک آبخیز عنوان انگلیسی مقاله: Comparison of SDSM ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مقایسه و ارزیابی GCM های چندگانه، ریزمقیاس نمایی آماری و روشهای هیدرولوژیکی – سال 2012

 • 4 ماه پیش
 • 43 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مقایسه و ارزیابی GCM های چندگانه، ریزمقیاس نمایی آماری و روشهای هیدرولوژیکی در مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر روانابها عنوان انگلیسی مقاله: Comparison and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی SAR باند C دو-فصلی کاملا-پلاریمتری برای نقشه‌ برداری پوشش گیاهی در تالاب – سال 2016

 • 5 ماه پیش
 • 48 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزیابی SAR باند C دو-فصلی کاملا-پلاریمتری برای نقشه‌ برداری پوشش گیاهی در تالاب دشت سیلابی (varzea) آمازون عنوان انگلیسی مقاله: Dual-season and full-polarimetric C ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی – سال 2017

 • 5 ماه پیش
 • 48 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله: Risk management of extreme events under climate change کلمات کلیدی مقاله: تغییرات آب و ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تغییر اقلیم – سال 2018

 • 6 ماه پیش
 • 83 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تغییر اقلیم عنوان انگلیسی مقاله: Climate Change مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:  جغرافیا مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر: تغییرات آب و هوایی اقلیمی وضعیت مقاله انگلیسی و ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نقشه برداری حساسیت فروچاله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – سال 2015

 • 6 ماه پیش
 • 51 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نقشه برداری حساسیت فروچاله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روابط بزرگی-فرکانس: مطالعه موردی در استان همدان، ایران عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نقشه برداری حساسیت به خشکسالی با استفاده از دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی – سال 2017

 • 8 ماه پیش
 • 39 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نقشه برداری حساسیت به خشکسالی با استفاده از دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی عنوان انگلیسی مقاله: Drought sensitivity mapping using two one-class ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پیش بینی خشکسالی با استفاده از یک روش مبتنی بر موجک جهت مدل سازی – سال 2016

 • 8 ماه پیش
 • 58 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: پیش بینی خشکسالی با استفاده از یک روش مبتنی بر موجک جهت مدل سازی پیامدهای زمانی انواع مختلف خشکسالی عنوان انگلیسی مقاله: Drought prediction ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مقایسه چهار روش محاسبه آستانه انتقال رسوب بادی از روی داده میدانی – سال 2011

 • 10 ماه پیش
 • 44 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مقایسه چهار روش محاسبه آستانه انتقال رسوب بادی از روی داده میدانی: مفاهیمی برای پیش گویی انتقال و بحث درباره روند پیشرفت ...

ادامه مطلب
Page 1 of 3123