دانلود مقاله ترجمه شده زیست شناسی | صفحه 10 از 12 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی برای آنالیز روش انتخاب ویژگی با استفاده از آنتولوژی ژنی برای طبقه بندی بیان ژن – سال 2013

 • 1 سال پیش
 • 92 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی برای آنالیز روش انتخاب ویژگی با استفاده از آنتولوژی ژنی برای طبقه بندی بیان ژن عنوان انگلیسی مقاله: A simulation to analyze ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن

 • 1 سال پیش
 • 82 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن عنوان انگلیسی مقاله: Comparative study of hemicelluloses from rice straw ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی

 • 1 سال پیش
 • 60 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین

 • 1 سال پیش
 • 63 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین عنوان انگلیسی مقاله: Composition of polymeric ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ابعاد مکانیکی فعالیت آنزیمی نیتریل هیدراتاس شبیه سازی های دینامیکی مولکولی هدایت شده

 • 1 سال پیش
 • 52 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ابعاد مکانیکی فعالیت آنزیمی نیتریل هیدراتاس شبیه سازی های دینامیکی مولکولی هدایت شده Pseudonocardia thermophila JCM 3095 عنوان انگلیسی مقاله: Mechanical aspects of nitrile ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره گیاهان ترانس ژنیک برای گیاه پالایی و تجزیه بیولوژیکی ارتقا یافته و زنوبیوتیک های آلی

 • 1 سال پیش
 • 108 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: گیاهان ترانس ژنیک برای گیاه پالایی و تجزیه بیولوژیکی ارتقا یافته و زنوبیوتیک های آلی عنوان انگلیسی مقاله: Transgenic plants for enhanced biodegradation and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان – سال 2011

 • 1 سال پیش
 • 96 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان عنوان انگلیسی مقاله: Simulation of action potential propagation in plants کلمات کلیدی مقاله: cپتانسیل عمل، گیاهان، مدل ریاضی، هدایت ...

ادامه مطلب
Page 10 of 12« First...89101112