دانلود مقاله ترجمه شده زیست شناسی | صفحه 2 از 10 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره ساختار موزاییک سیال غشای سلولی و متاستاز سرطان – سال 2015

 • 2 ماه پیش
 • 46 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ساختار موزاییک سیال غشای سلولی و متاستاز سرطان عنوان انگلیسی مقاله: Cell Membrane Fluid–Mosaic Structure and Cancer Metastasis مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: پزشکی و ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان – سال 2014

 • 3 ماه پیش
 • 25 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان: درگیری استرس اکسیداتیو، دپلاریزه شدن میتوکندری و آپوپتوز عنوان انگلیسی مقاله: Urtica ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره گروه بندی مجدد زیرگونه های Clavibacter michiganesis بر پایه آنالیزهای توالی کل ژنوم و چند لوکوسی – سال 2018

 • 3 ماه پیش
 • 58 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: گروه بندی مجدد زیرگونه های Clavibacter michiganesis بر پایه آنالیزهای توالی کل ژنوم و چند لوکوسی عنوان انگلیسی مقاله: Re-classification of Clavibacter michiganensis subspecies ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره متابولیسم ثانویه در تریکودرما – سال 2016

 • 4 ماه پیش
 • 41 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: متابولیسم ثانویه در تریکودرما - تلاقی شیمی با ژنومیک عنوان انگلیسی مقاله: Secondary metabolism in Trichoderma e Chemistry meets genomics کلمات کلیدی مقاله: ETP، خوشه ژنی،پپتابیوتیک ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی مزانشیمی از ماتریس بافت بند ناف بز – سال 2016

 • 4 ماه پیش
 • 32 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی مزانشیمی از ماتریس بافت بند ناف بز عنوان انگلیسی مقاله: Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره گیاهان دارویی ضد فلج – سال 2017

 • 4 ماه پیش
 • 49 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: گیاهان دارویی ضد فلج- مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله: Anti-paralytic medicinal plants - Review کلمات کلیدی مقاله: فلج، گیاهان ضدالتهابی، گیاهان دارویی، مستندات، مرور مناسب برای رشته ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره حمل کنندگان ABC درگیر در انتقال متابولیت های ثانویه گیاهان

 • 4 ماه پیش
 • 43 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: حمل کنندگان ABC درگیر در انتقال متابولیت های ثانویه گیاهان عنوان انگلیسی مقاله: ABC transporters involved in the transport of plant secondary metabolites کلمات کلیدی ...

ادامه مطلب
Page 2 of 1012345...10...Last »