دانلود مقاله ترجمه شده صنایع غذایی | صفحه 2 از 3 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) – سال 2016

 • 9 ماه پیش
 • 46 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) – یک مقایسه real-time PCR کمی عنوان انگلیسی مقاله: Droplet ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تعاملات سلنیوم با عناصر سمی و اساسی در زرده تخم مرغ تخم مرغ های تجاری و غنی شده

 • 9 ماه پیش
 • 65 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تعاملات سلنیوم با عناصر سمی و اساسی در زرده تخم مرغ تخم مرغ های تجاری و غنی شده عنوان انگلیسی مقاله: Selenium interactions with ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی

 • 10 ماه پیش
 • 27 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین

 • 10 ماه پیش
 • 33 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین عنوان انگلیسی مقاله: Composition of polymeric ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثر سسامول، سسامین و سسامولین استخراج‌ شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی متیل لینولئات

 • 10 ماه پیش
 • 88 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثر سسامول، سسامین و سسامولین استخراج‌ شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی متیل لینولئات عنوان انگلیسی مقاله: Effects of sesamol, sesamin, and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره خصوصیات رئولوژیکی و ساختاری رب گوجه فرنگی و تاثیر آن بر کیفیت سس گوجه فرنگی

 • 10 ماه پیش
 • 137 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: خصوصیات رئولوژیکی و ساختاری رب گوجه فرنگی و تاثیر آن بر کیفیت سس گوجه فرنگی عنوان انگلیسی مقاله: Rheological and structural characterization of tomato ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ – سال 2011

 • 11 ماه پیش
 • 61 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ: تاثیر دما و غلظت عنوان انگلیسی مقاله: Steady and dynamic oscillatory shear ...

ادامه مطلب
Page 2 of 3123