دانلود مقاله ترجمه شده صنایع غذایی | صفحه 2 از 3 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره کاربرد عصاره های روغنی کپسوله شده به عنوان عامل های ضد میکروبی در مواد غذایی – سال 2017

 • 8 ماه پیش
 • 47 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: کاربرد عصاره های روغنی کپسوله شده به عنوان عامل های ضد میکروبی در مواد غذایی عنوان انگلیسی مقاله: Application of Encapsulated Essential Oils as ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مسیرهای بیوشیمیایی در سنتز روغن دانه – سال 2013

 • 10 ماه پیش
 • 100 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مسیرهای بیوشیمیایی در سنتز روغن دانه عنوان انگلیسی مقاله: Biochemical pathways in seed oil synthesis مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: زیست شناسی و صنایع غذایی مناسب ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) – سال 2016

 • 11 ماه پیش
 • 65 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) – یک مقایسه real-time PCR کمی عنوان انگلیسی مقاله: Droplet ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تعاملات سلنیوم با عناصر سمی و اساسی در زرده تخم مرغ تخم مرغ های تجاری و غنی شده

 • 11 ماه پیش
 • 90 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تعاملات سلنیوم با عناصر سمی و اساسی در زرده تخم مرغ تخم مرغ های تجاری و غنی شده عنوان انگلیسی مقاله: Selenium interactions with ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی

 • 12 ماه پیش
 • 47 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شیوه ای برای تعریف و تعیین ترکیبات شیر توسط تکنیک های حداقل مربعات جزئی، جز اصلی و رگرسیون خطی چند گانه عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین

 • 12 ماه پیش
 • 51 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ترکیب پروتئین های پلیمری و کیفیت نانوایی ارقام گندم و تفاوت در آلل HMW_GS از نظر تعداد سیسنئین عنوان انگلیسی مقاله: Composition of polymeric ...

ادامه مطلب
Page 2 of 3123