دانلود مقاله ترجمه شده صنایع غذایی | صفحه 3 از 3 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره اثر سسامول، سسامین و سسامولین استخراج‌ شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی متیل لینولئات

 • 12 ماه پیش
 • 110 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثر سسامول، سسامین و سسامولین استخراج‌ شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی متیل لینولئات عنوان انگلیسی مقاله: Effects of sesamol, sesamin, and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره خصوصیات رئولوژیکی و ساختاری رب گوجه فرنگی و تاثیر آن بر کیفیت سس گوجه فرنگی

 • 1 سال پیش
 • 172 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: خصوصیات رئولوژیکی و ساختاری رب گوجه فرنگی و تاثیر آن بر کیفیت سس گوجه فرنگی عنوان انگلیسی مقاله: Rheological and structural characterization of tomato ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ – سال 2011

 • 1 سال پیش
 • 82 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ: تاثیر دما و غلظت عنوان انگلیسی مقاله: Steady and dynamic oscillatory shear ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی اجزای اسانس به عنوان نگهدارنده های گیاهی در برابر قارچ های فاسد کننده مواد خام گیاهی – سال 2013

 • 1 سال پیش
 • 91 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزیابی اجزای اسانس به عنوان نگهدارنده های گیاهی در برابر قارچ های فاسد کننده مواد خام گیاهی عنوان انگلیسی مقاله: Assessing essential oil components ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تحلیل های اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی – سال 2015

 • 1 سال پیش
 • 100 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تحلیل های اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی: یک مطالعه موردی تولید گوجه فرنگی عنوان انگلیسی مقاله: Exergy and energy analyses ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تولید طعم با استفاده از مخمر توسط تخمیر جامد پسماند های پوست پرتقال – سال 2015

 • 1 سال پیش
 • 169 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تولید طعم با استفاده از مخمر توسط تخمیر جامد پسماند های پوست پرتقال عنوان انگلیسی مقاله: Yeast flavour production by solid state fermentation of ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پروکسیداز خام از ضایعات جامد پیاز همانند ابزاری برای سنتز ارگانیک – سال 2010

 • 1 سال پیش
 • 60 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: پروکسیداز خام از ضایعات جامد پیاز همانند ابزاری برای سنتز ارگانیک. بخش اول: حلقه ای شدن پنتاهیدروکسی – چالکون 2,3,4,4,6 درون آئوروسیدین عنوان ...

ادامه مطلب
Page 3 of 3123