دانلود مقاله ترجمه شده علوم تربیتی | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری – سال 2013

 • 1 هفته پیش
 • 12 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: Development of a Learning Style Orientation Measure کلمات کلیدی مقاله: سبک ها، یادگیری، آموزش، اندازه گیری مناسب برای ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه مالزی – سال 2014

 • 2 ماه پیش
 • 17 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه مالزی عنوان انگلیسی مقاله: Building Effective Small-Group Team Working Skill through ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره آموزش برنامه درسی

 • 2 ماه پیش
 • 21 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: آموزش برنامه درسی عنوان انگلیسی مقاله: Curriculum Learning مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: علوم تربیتی مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی وضعیت مقاله ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها – سال 2013

 • 6 ماه پیش
 • 35 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها عنوان انگلیسی مقاله: Special Educational Needs And Evaluation کلمات کلیدی مقاله: ارزیابی، نیازهای آموزشی خاص، معلولیت مناسب برای رشته های ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص – سال 2015

 • 6 ماه پیش
 • 23 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص عنوان انگلیسی مقاله: The economic value of an investment in physiotherapy education: a ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ناتوانی در شناخت اینترنت مرتبط با خودکارآمدی در ازای یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی – سال 2016

 • 9 ماه پیش
 • 44 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ناتوانی در شناخت اینترنت مرتبط با خودکارآمدی، علاقه به یادگیری و رضایتمندی در ازای یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله: Internet ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ادراكات استعاره سازمانی مدیران و معلمان دبستان نسبت به موسسه – سال 2012

 • 9 ماه پیش
 • 34 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ادراكات استعاره سازمانی مدیران و معلمان دبستان نسبت به موسسه ای كه برای آن كار می كنند عنوان انگلیسی مقاله: Organizational Metaphor Perceptions of ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نگرش های مشاورین مدارس در مورد استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات – سال 2015

 • 9 ماه پیش
 • 35 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نگرش های مشاورین مدارس در مورد استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در شیوه های مشاوره مدرسه ای: مدارس قبرس شمالی عنوان ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره علت انتخاب دانشجویان برای مطالعه فناوری اطلاعات و ارتباطات – سال 2015

 • 9 ماه پیش
 • 52 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: چرا دانشجویان مطالعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر می گزینند؟ عنوان انگلیسی مقاله: Why Do Students Choose To Study Information And Communications Technology? کلمات ...

ادامه مطلب
Page 1 of 3123