دانلود مقاله ترجمه شده علوم تربیتی | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره مهارت های ارتباطی و حرفه ای یک فارغ التحصیل جدید – سال 2013

 • 1 هفته پیش
 • 10 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مهارت های ارتباطی و حرفه ای یک فارغ التحصیل جدید: انتظارات و تجربیات مربیان پایه دندانپزشکی عنوان انگلیسی مقاله: Communication and professionalism skills of ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نقد و بررسی تحقیق راجع به تاثیر سنجش جمعی بر یادگیری – سال 2010

 • 3 هفته پیش
 • 14 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: برنامه درسی پنهان مجددا بازبینی شده: نقد و بررسی تحقیق راجع به تاثیر سنجش جمعی بر یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: The hidden curriculum revisited: ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری – سال 2013

 • 2 ماه پیش
 • 36 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: Development of a Learning Style Orientation Measure کلمات کلیدی مقاله: سبک ها، یادگیری، آموزش، اندازه گیری مناسب برای ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه مالزی – سال 2014

 • 3 ماه پیش
 • 39 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه مالزی عنوان انگلیسی مقاله: Building Effective Small-Group Team Working Skill through ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره آموزش برنامه درسی

 • 4 ماه پیش
 • 46 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: آموزش برنامه درسی عنوان انگلیسی مقاله: Curriculum Learning مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: علوم تربیتی مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی وضعیت مقاله ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها – سال 2013

 • 8 ماه پیش
 • 58 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها عنوان انگلیسی مقاله: Special Educational Needs And Evaluation کلمات کلیدی مقاله: ارزیابی، نیازهای آموزشی خاص، معلولیت مناسب برای رشته های ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص – سال 2015

 • 8 ماه پیش
 • 40 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص عنوان انگلیسی مقاله: The economic value of an investment in physiotherapy education: a ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ناتوانی در شناخت اینترنت مرتبط با خودکارآمدی در ازای یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی – سال 2016

 • 11 ماه پیش
 • 73 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ناتوانی در شناخت اینترنت مرتبط با خودکارآمدی، علاقه به یادگیری و رضایتمندی در ازای یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله: Internet ...

ادامه مطلب
Page 1 of 3123