دانلود مقاله ترجمه شده محیط زیست | صفحه 2 از 4 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره اثر پسخورد برای توسعه فناوری‌های نوین با تمرکز بر روی خودروی سبز – سال 2013

 • 9 ماه پیش
 • 66 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تحلیل اثر پسخورد برای توسعه فناوری‌های نوین با تمرکز بر روی خودروی سبز عنوان انگلیسی مقاله: Analysis on the feedback effect for the diffusion ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تغییرات جوانه زنی بعد از عملیات ضدعفونی حرارتی خاک های آلوده شده به وسیله نفت خام – سال 2016

 • 10 ماه پیش
 • 55 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعات صورت گرفته در مورد تغییرات جوانه زنی بعد از عملیات ضدعفونی حرارتی خاک های آلوده شده به وسیله نفت خام عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار – سال 2015

 • 10 ماه پیش
 • 28 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: آموزش حرفه ای متخصصین اقتصاد سبز آینده و اولویت های استراتژیک برای مدیریت زیرسطحی پایدار عنوان انگلیسی مقاله: Professional Training of Future Green Economy ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر – سال 2010

 • 10 ماه پیش
 • 155 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر عنوان انگلیسی مقاله: Hospital waste management in El-Beheira Governorate, Egyp کلمات کلیدی مقاله: زباله های بیمارستان، زباله های پزشکی، ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره کاربرد مدل های ریاضی در پیش بینی ترکیبات و تولید ضایعات بیمارستانی در ایران

 • 10 ماه پیش
 • 109 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: کاربرد مدل های ریاضی در پیش بینی ترکیبات و تولید ضایعات بیمارستانی در ایران عنوان انگلیسی مقاله: A mathematical model to predict the composition ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تولید غلظت ‌های بسیار متغیر و بالای فلزات سنگین در رودخانه Red Deer در پی فرسایش زمین های سنگلاخی – سال 2017

 • 10 ماه پیش
 • 54 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تولید غلظت ‌های بسیار متغیر و بالای فلزات سنگین در رودخانه Red Deer در پی فرسایش زمین های سنگلاخی آلبرتا عنوان انگلیسی مقاله: Erosion ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مدیریت زنجیره تامین سبز مربوط به شاخص های عملکرد در صنعت کشاورزی – سال 2017

 • 10 ماه پیش
 • 188 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدیریت زنجیره تامین سبز مربوط به شاخص های عملکرد در صنعت کشاورزی: یک بازنگری جدید عنوان انگلیسی مقاله: Green supply chain management related performance ...

ادامه مطلب
Page 2 of 41234