دانلود مقاله ترجمه شده محیط زیست | صفحه 3 از 4 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز – سال 2017

 • 10 ماه پیش
 • 176 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: چارچوب QFD-MCDM مجتمع برای انتخاب تامین کننده سبز عنوان انگلیسی مقاله: Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection کلمات کلیدی مقاله: انتخاب تأمین کننده سبز، سیستم ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارزيابى چرخه حيات فرآيندهاى اكسيداسيون پيشرفته براى تصفيه فاضلاب آسياب زيتون – سال 2013

 • 11 ماه پیش
 • 121 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزيابى چرخه حيات فرآيندهاى اكسيداسيون پيشرفته براى تصفيه فاضلاب آسياب زيتون عنوان انگلیسی مقاله: Life cycle assessment of advanced oxidation processes for olive mill ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره كاربرد طراحى کامپوزیت مركزى و روش شناسی سطح پاسخ براى تصفيه پيشرفته فاضلاب فرآيند روغن زيتون

 • 11 ماه پیش
 • 39 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: كاربرد طراحى کامپوزیت مركزى و روش شناسی سطح پاسخ براى تصفيه پيشرفته فاضلاب فرآيند روغن زيتون با استفاده از پراكسيداسيون فنتون عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره بررسی فرسایش مبدل کاتالیزوری برای خودرو‌های با سوخت اتانول -سال 2014

 • 11 ماه پیش
 • 78 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: بررسی فرسایش مبدل کاتالیزوری برای خودرو‌های با سوخت اتانول عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of catalytic converter aging for vehicle operation with ethanol کلمات کلیدی مقاله:  اتانول، ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو – سال 2016

 • 11 ماه پیش
 • 73 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: حذف مواد آلی موجود در فاضلاب کشتارگاه با استفاده از ترکیب هضم ناهوازی و فرایندهای فوتو الکترو - فنتون عنوان انگلیسی مقاله: Removal of ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پتانسیل کاتالیستی Cu / Mg / Al-chitosan برای اوزون زنی شیرابه در محل دفن زباله – سال 2017

 • 11 ماه پیش
 • 83 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: پتانسیل کاتالیستی Cu / Mg / Al-chitosan برای اوزون زنی شیرابه در محل دفن زباله عنوان انگلیسی مقاله: Catalytic potential of Cu/Mg/Al-chitosan for ozonation ...

ادامه مطلب
Page 3 of 41234