دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی آب | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره مطالعه تخلیه آب زیرزمینی و تعادل آب زیرزمینی در حوزه آبخیر رودخانه – سال 2018

 • 6 ماه پیش
 • 99 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعه تخلیه آب زیرزمینی و تعادل آب زیرزمینی در حوزه آبخیر رودخانه کاندیوالاسا، در ناحیه ویزینگرام، آندرا پرادش، در کشور هند عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره روشی برای تخمین نشتی در شبکه های توزیع آب مبتنی بر تحلیل داده جریان ورودی – سال 2016

 • 6 ماه پیش
 • 45 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: روشی برای تخمین نشتی در شبکه های توزیع آب مبتنی بر تحلیل داده جریان ورودی عنوان انگلیسی مقاله: A methodology to estimate leakages in ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره کاربرد مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی شاخص تبخیر تعرق استاندارد بارندگی (SPEI) – سال 2018

 • 8 ماه پیش
 • 114 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: کاربرد مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی شاخص تبخیر تعرق استاندارد بارندگی (SPEI) در حوضچه رودخانه لانگات، مالزی عنوان انگلیسی مقاله: Application of ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین – سال 2015

 • 1 سال پیش
 • 131 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز رودخانه ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب – سال 2012

 • 1 سال پیش
 • 128 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدلسازی دینامیک سیستم یکپارچه برای ارزیابی کمبود آب: مورد مطالعاتی منطقه Kairoun عنوان انگلیسی مقاله: Integrated System Dynamics Modelling for water scarcity assessment: Case ...

ادامه مطلب

تغییر الگوی برنامه ریزی افزایش ذخیره آب از طریق شبکه های تکمیل یافته، قیمت گذاری کمیابی و آب انطباقی کارخانه: یک روش دینامیک سیستم

 • 1 سال پیش
 • 70 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تغییر الگوی برنامه ریزی افزایش ذخیره آب از طریق شبکه های تکمیل یافته، قیمت گذاری کمیابی و آب انطباقی کارخانه: یک روش ...

ادامه مطلب

یک روش برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای عاملی Taguchi چند سطحی برای توصیف عدم قطعیت های پارامتر و اندرکنش های آنها – سال 2014

 • 1 سال پیش
 • 217 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: یک روش برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای عاملی Taguchi چند سطحی برای توصیف عدم قطعیت های پارامتر و اندرکنش های آنها: ...

ادامه مطلب