دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی عمران | صفحه 10 از 16 | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره طراحی و ارزیابی مقاومت لغزندگی مخلوط‌ های آسفالت اجرا شده با اپوکسی متراکم برای روسازی عرشه پل فولادی – سال 2016

 • 1 سال پیش
 • 212 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: طراحی و ارزیابی مقاومت لغزندگی مخلوط‌ های آسفالت اجرا شده با اپوکسی متراکم برای روسازی عرشه پل فولادی عنوان انگلیسی مقاله: Design and skid ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره آسیب پذیری ایستایی یک سازه بتن مسلح موجود و تقویت ساختمان در برابر زمین لرزه با CFRP و جدا نمودن پی – سال 2016

 • 1 سال پیش
 • 108 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: آسیب پذیری ایستایی یک سازه بتن مسلح موجود و تقویت ساختمان در برابر زمین لرزه با CFRP و جدا نمودن پی: مطالعه ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مقاوم سازی لرزه ای قطعات تیر – ستون – تاوه داخلی RC تمام مقیاس با استفاده از پوشش های CFRP – سال 2017

 • 1 سال پیش
 • 120 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مقاوم سازی لرزه ای قطعات تیر – ستون – تاوه داخلی RC تمام مقیاس با استفاده از پوشش های CFRP عنوان انگلیسی مقاله: Seismic ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره رفتار زلزله در چارچوب های بتن مستحکم شده آلیاژ حافظه شکل – سال 2015

 • 1 سال پیش
 • 122 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: رفتار زلزله در چارچوب های بتن مستحکم شده آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری تحت خطر لرزه ای متوالی عنوان انگلیسی مقاله: Seismic behavior of ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مدل بندی انتقال پیش تنیده در عناصر بتنی پیش کشیده – سال 2015

 • 1 سال پیش
 • 76 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدل بندی انتقال پیش تنیده در عناصر بتنی پیش کشیده عنوان انگلیسی مقاله: Modelling the prestress transfer in pre-tensioned concrete elements کلمات کلیدی مقاله: بتون پیش ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره انتخاب روش های سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای و افزودن عمودی ساختمان های موجود – سال 2015

 • 1 سال پیش
 • 91 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: انتخاب روش های سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای و افزودن عمودی ساختمان های موجود عنوان انگلیسی مقاله: On the selection by MCDM methods ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مدلسازی عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از یک مدل اندرکنش سیال – سال 2011

 • 1 سال پیش
 • 237 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدلسازی عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از یک مدل اندرکنش سیال - سازه عنوان انگلیسی مقاله: Numerical modeling of phenomena of waterhammer using ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پارامتر های سفتی و مقاومت برای مدل خاک سخت شونده رس های نرم و سفت بانکوک – سال 2012

 • 1 سال پیش
 • 222 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: پارامتر های سفتی و مقاومت برای مدل خاک سخت شونده رس های نرم و سفت بانکوک عنوان انگلیسی مقاله: Stiffness and strength parameters for ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پیاده سازی روش جدید پاپریکا به پیرنه غربی (فرانسه) – سال 2013

 • 1 سال پیش
 • 83 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نقشه برداری از آسیب پذیری درونی موجود در آبخوان های کارستی کوهستانی، پیاده سازی روش جدید پاپریکا به پیرنه غربی (فرانسه) عنوان انگلیسی ...

ادامه مطلب
Page 10 of 16« First...89101112...Last »