دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی مواد | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار

 • 4 هفته پیش
 • 12 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: فیلم های کامپوزیتی فعال زیستی نقره و نقره/تیتانیا رشد داده شده توسط روش رسوب شیمیایی بخار عنوان انگلیسی مقاله: Highly bioactive silver and silver/titania ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی

 • 2 ماه پیش
 • 16 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی عنوان انگلیسی مقاله: Ultrasonic Dispersion of TiO2 Nanoparticles in Aqueous Suspension مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر: مهندسی ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین

 • 2 ماه پیش
 • 17 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین عنوان انگلیسی مقاله: Study on Photocatalysis Properties of Nanocrystalline Titanium Dioxide کلمات کلیدی مقاله: نانوبلور، TiO2، ویژگی فتوکاتالیستی مناسب ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره سنتز لایه های اتمی MoS2 دو بعدی در مقیاس بزرگ با روش رسوب دهی شیمیایی بخار بدون هیدروژن و پرومتر – سال 2016

 • 2 ماه پیش
 • 24 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: سنتز لایه های اتمی MoS2 دو بعدی در مقیاس بزرگ با روش رسوب دهی شیمیایی بخار بدون هیدروژن و پرومتر عنوان انگلیسی مقاله: Synthesis ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره نانوذرات مغناطیسی برای انتقال موضعی دارو با استفاده از ایمپلنت های مغناطیسی

 • 4 ماه پیش
 • 24 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: نانوذرات مغناطیسی برای انتقال موضعی دارو با استفاده از ایمپلنت های مغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله: Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants کلمات ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختارها و خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه جوش – سال 2018

 • 5 ماه پیش
 • 36 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختارها و خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه جوش داده شده اتصال آلیاژ آلومینیوم 6T – 14A2 عنوان انگلیسی مقاله: Effects ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثرات عناصر افزودنی بر خصوصیات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای مقاوم Cr-Fe-C – سال 2010

 • 5 ماه پیش
 • 18 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثرات عناصر افزودنی بر خصوصیات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای مقاوم Cr-Fe-C عنوان انگلیسی مقاله: The effects of additive elements on the microstructure characteristics ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال آلومینا-آلومینیوم 6061 – سال 2010

 • 5 ماه پیش
 • 18 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال آلومینا-آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی عنوان انگلیسی مقاله: Microstructure and mechanical properties of alumina-6061 aluminum alloy joined by ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره غشای پیزو الکتریک تحریک شده برای چسبندگی مایع ها و ارزیابی تراکم توده – سال 2017

 • 6 ماه پیش
 • 21 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: غشای پیزو الکتریک تحریک شده برای چسبندگی مایع ها و ارزیابی تراکم توده عنوان انگلیسی مقاله: Piezoelectric-excited membrane for liquids viscosity and mass density ...

ادامه مطلب
Page 1 of 3123