مقاله ترجمه شده درباره مدل های زمان بندی برای کنترل ترافیک بهینه هواپیما درفرودگاه های شلوغ – سال 2017

  • 2 ماه پیش
  • 15 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدل های زمان بندی برای کنترل ترافیک بهینه هواپیما درفرودگاه های شلوغ: ملاحظات مربوط به تاخیر، اولویت ها، عدالت و نقض قوانین عنوان ...