دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی پلیمر | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها

 • 20 ساعت پیش
 • 3 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مدولاسیون (تنظیم) حرارتی حرکت نانوموتورها عنوان انگلیسی مقاله: Thermal Modulation of Nanomotor Movement کلمات کلیدی مقاله: نانوسیم های کاتالیتیک، نانوماشین ها، نانوموتورها، هیدروژن پروکسید، مدولاسیون دمایی مناسب ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثر افزودنی های پلیمری و دمای فرآیند بر روی خواص فیزیکی کامپوزیت های مبتنی بر قیر

 • 2 ماه پیش
 • 37 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثر افزودنی های پلیمری و دمای فرآیند بر روی خواص فیزیکی کامپوزیت های مبتنی بر قیر عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Polymer Additives and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره تاثیر میکروساختار شبکه پلیمری در هم نفوذ کرده (IPN) بر روی کارایی پنهانکاری آکوستیکی در زیر آب

 • 4 ماه پیش
 • 51 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: تاثیر میکروساختار شبکه پلیمری در هم نفوذ کرده (IPN) بر روی کارایی پنهانکاری آکوستیکی در زیر آب عنوان انگلیسی مقاله: Influence of Interpenetrating Polymer ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره سنتز، ساختار منفذ و خصوصیات آکوستیکی دانه های کوپلیمر شبکه ای شده ماکرو منفذ دار در زیر آب – سال 2012

 • 4 ماه پیش
 • 48 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: سنتز، ساختار منفذ و خصوصیات آکوستیکی دانه های کوپلیمر شبکه ای شده ماکرو منفذ دار در زیر آب عنوان انگلیسی مقاله: Synthesis, porous structure, ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی – سال 2014

 • 5 ماه پیش
 • 54 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: دوام مکانیکی یک بتن پلیمری بهینه شده تحت بارهای مختلف چرخه حرارتی – مطالعه تجربی عنوان انگلیسی مقاله: Mechanical durability of an optimized polymer ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی – سال 2015

 • 5 ماه پیش
 • 36 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی عنوان انگلیسی مقاله: Strength properties of soft clay treated with ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی عملکرد پل بتنی تحت شوک لرزه ای متوسط با استفاده از مدل پلاستیسیته آسیب بتن – سال 2013

 • 6 ماه پیش
 • 62 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزیابی عملکرد پل بتنی تحت شوک لرزه ای متوسط با استفاده از مدل پلاستیسیته آسیب بتن عنوان انگلیسی مقاله: Assessment of Concrete Bridge Performance ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری – سال 2014

 • 6 ماه پیش
 • 33 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری عنوان انگلیسی مقاله: Effects of polymer additives on bituminous mixtures کلمات کلیدی مقاله: مخلوطهای قیری، افزودنیهای پلیمری، ضریب دینامیکی مناسب ...

ادامه مطلب
Page 1 of 3123