دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی کشاورزی | ترجمه دات بیز | دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

مقاله ترجمه شده درباره مکانیسم تحمل شوری در گیاهان: شناسایی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی – سال 2014

  • 2 هفته پیش
  • 7 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مکانیسم تحمل شوری در گیاهان: شناسایی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی عنوان انگلیسی مقاله: Mechanism of Salinity Tolerance in Plants: Physiological, Biochemical, and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره گاینکومستیا در مردان و افزایش ترشح استروژن در زنان به علت استفاده از گزنه (Urtica dioica)

  • 1 ماه پیش
  • 19 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: گاینکومستیا در مردان و افزایش ترشح استروژن در زنان به علت استفاده از گزنه (Urtica dioica) عنوان انگلیسی مقاله: Gynaecomastia in a man and ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثر بخشی و ایمنی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات – سال 2016

  • 2 ماه پیش
  • 24 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثر بخشی و ایمنی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک بررسی سیستماتیک و متا آنالیز عنوان انگلیسی مقاله: The ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان – سال 2014

  • 2 ماه پیش
  • 15 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: القای سمیت سلولی گیاه گزنه در سلول های سرطانی LNCaP پروستات انسان: درگیری استرس اکسیداتیو، دپلاریزه شدن میتوکندری و آپوپتوز عنوان انگلیسی مقاله: Urtica ...

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده درباره اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز – سال 2012

  • 2 ماه پیش
  • 21 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: اثر ضد دیابتی عصاره‌ هیدروالکلی برگ گزنه در رت های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز عنوان انگلیسی مقاله: Antidiabetic Effect of ...

ادامه مطلب
Page 1 of 512345