مقاله ترجمه شده درباره شرایط مختلف عمل آوری یا پخت برای کنترل بافت میکرو الیاف یا نانو الیاف PTFE – سال 2010

  • 1 سال پیش
  • 174 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: شرایط مختلف عمل آوری یا پخت برای کنترل بافت میکرو الیاف یا نانو الیاف PTFE یک سطح پوششی فراآبگریز بیونیک عنوان انگلیسی مقاله: Various ...