مقاله ترجمه شده درباره انجام تحقیق با استفاده از پرونده سلامت الکترونیک در سیستم های چند بیمارستانی – سال 2014

  • 2 هفته پیش
  • 12 بازديد
  • نشریه : NCBI
  • سال انتشار : 2014
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 9
  • صفحات ترجمه مقاله : 12