مقاله ترجمه شده درباره شناسایی بهره وری و عملکرد

  • 3 ماه پیش
  • 49 بازديد
  • نشریه : امرالد - Emerald
  • سال انتشار : 2005
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 16
  • صفحات ترجمه مقاله : 17