مقاله ترجمه شده درباره پیاده سازی سیستم الکترونیکی جمع آوری عوارض مبتنی بر تکنیک های سیستم موقعیت یاب خودرو

  • 1 سال پیش
  • 65 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2008
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 9
  • صفحات ترجمه مقاله : 22