مقاله ترجمه شده درباره طراحی سیستم تولید سلولی با توجه به طرح S شکل – سال 2015

  • 1 سال پیش
  • 108 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2015
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 28
  • صفحات ترجمه مقاله : 27