مقاله ترجمه شده درباره مدل تحلیل المان محدود برای چرخش مدور رو به جلو در مرکز مقاومت چرخ – سال 2014

  • 1 سال پیش
  • 90 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2014
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 6
  • صفحات ترجمه مقاله : 7