مقاله ترجمه شده درباره شمول ژئوفوم برای کاهش نیروی غیرفعال بر مجاورت پل بر مبنای آزمون های مقیاس بزرگ – سال 2017

  • 4 ماه پیش
  • 41 بازديد
  • نشریه : ASCE
  • سال انتشار : 2017
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 10
  • صفحات ترجمه مقاله : 12