مقاله ترجمه شده درباره استنتاج مقاومت حرارتی و جرم حرارتی موثر یک دیواره -سال 2014

  • 1 سال پیش
  • 118 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2014
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 7
  • صفحات ترجمه مقاله : 21