مقاله ترجمه شده درباره تأثیر خواص ساختاری و سطح خطر در برآورد خرابی لرزه ای سازه های دارای قاب چوبی سبک – سال 2010

  • 1 سال پیش
  • 84 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2010
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 9
  • صفحات ترجمه مقاله : 19