مقاله ترجمه شده درباره تاثیر افزودن آب و بتاگلوکان بر ویسکوالاستیسیتی خمیر آرد گندم – سال 2010

  • 8 ماه پیش
  • 60 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2010
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 9
  • صفحات ترجمه مقاله : 18