مقاله ترجمه شده درباره حسابرسان داخلی و رویکرد ارزش افزوده: رژیم کسب و کار جدید

  • 2 هفته پیش
  • 13 بازديد
  • نشریه : امرالد - Emerald
  • سال انتشار : 2000
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 9
  • صفحات ترجمه مقاله : 11