مقاله ترجمه شده درباره اختیار مديريتی و هزينه نمایندگی در بازار هند – سال 2016

  • 8 ماه پیش
  • 75 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2016
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 11
  • صفحات ترجمه مقاله : 38