مقاله ترجمه شده درباره ابعاد مکانیکی فعالیت آنزیمی نیتریل هیدراتاس شبیه سازی های دینامیکی مولکولی هدایت شده

  • 1 سال پیش
  • 53 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2008
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 6
  • صفحات ترجمه مقاله : 11