مقاله ترجمه شده درباره مکانیسم تحمل شوری در گیاهان: شناسایی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی – سال 2014

  • 2 ماه پیش
  • 33 بازديد
  • نشریه : هینداوی - Hindawi
  • سال انتشار : 2014
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 19
  • صفحات ترجمه مقاله : 25