مقاله ترجمه شده درباره تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها

  • 6 ماه پیش
  • 43 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 1996
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 17
  • صفحات ترجمه مقاله : 20