مقاله ترجمه شده درباره مدل سازی اثرات مکانیکی القا شده واکنش های قلیایی مصالح سنگی

  • 1 سال پیش
  • 77 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 1998
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 10
  • صفحات ترجمه مقاله : 14