مقاله ترجمه شده درباره ملاس به عنوان یک محصول جانبی از کریستالسیون قند و چشم اندازی از ماده اولیه – سال 2012

  • 8 ماه پیش
  • 63 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2012
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 10
  • صفحات ترجمه مقاله : 10