انگیزه ها، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک – سال 2017

  • 1 سال پیش
  • 214 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2017
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 11
  • صفحات ترجمه مقاله : 22