مقاله ترجمه شده درباره Nosema ceranae به عنوان یک آلودگی میکروسپوریدی طولانی مدت و گسترده در زنبورعسل اروپایی (Apis mellifera)

  • 3 ماه پیش
  • 42 بازديد
  • نشریه : ساینس دایرکت - الزویر Elsevier
  • سال انتشار : 2008
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 3
  • صفحات ترجمه مقاله : 5