مقاله ترجمه شده درباره یادداشتی درباره سنجش رابطه بین ویژگی های مدیرعامل و عملکرد سهام – سال 2014

  • 3 ماه پیش
  • 51 بازديد
  • نشریه : وایلی - Wiley
  • سال انتشار : 2014
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 16
  • صفحات ترجمه مقاله : 17