مقاله ترجمه شده درباره مدلسازی عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از یک مدل اندرکنش سیال – سال 2011

  • 11 ماه پیش
  • 203 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2011
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 8
  • صفحات ترجمه مقاله : 9