مقاله ترجمه شده درباره رویکرد پیشنهادی با تاکید بر موسسات بانکداری – سال 2015

  • 2 هفته پیش
  • 14 بازديد
  • نشریه : امرالد - Emerald
  • سال انتشار : 2015
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 19
  • صفحات ترجمه مقاله : 15