مقاله ترجمه شده درباره سیستم توصیه دهنده فردی بر اساس قدرت رابطه دوستی در خدمات شبکه اجتماعی – سال 2017

  • 1 سال پیش
  • 222 بازديد
  • نشریه : الزویر - Elsevier
  • سال انتشار : 2017
  • کیفیت ترجمه : عالی
  • صفحات مقاله انگلیسی : 22
  • صفحات ترجمه مقاله : 34