مقاله ترجمه شده درباره مراقبت تسکینی و حقوق بشر – سال 2018

  • 6 ماه پیش
  • 39 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: مراقبت تسکینی و حقوق بشر: یک دهه تکامل در استانداردها عنوان انگلیسی مقاله: Palliative Care and Human Rights: A Decade of Evolution in Standards کلمات ...