مقاله ترجمه شده درباره بررسی تقابل بین سطوح ناهموار با استفاده از روش فیشر – شانن – سال 2018

  • 4 ماه پیش
  • 44 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: بررسی تقابل بین سطوح ناهموار با استفاده از روش فیشر - شانن: روشی کاربردی برای تقابل صفحات تکتونیکی عنوان انگلیسی مقاله: Investigating the interaction ...