مقاله ترجمه شده درباره خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی به دست آمده از کنجاله پنبه دانه – سال 2018

  • 6 ماه پیش
  • 39 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی به دست آمده از کنجاله پنبه دانه عنوان انگلیسی مقاله: Physicochemical and functional properties of protein isolate ...