مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی مقدماتی بارگذاری باکتری های بیماری زا در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری و ورمی کمپوست – سال 2018

  • 4 ماه پیش
  • 47 بازديد

مشخصات مقاله: عنوان فارسی مقاله: ارزیابی مقدماتی بارگذاری باکتری های بیماری زا در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری و ورمی کمپوست عنوان انگلیسی مقاله: Preliminary evaluation of pathogenic bacteria ...